English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Parzuchowski, G. Rokicki

Makrocykle fenolowo-formaldehydowe w układach polimerowych.

Cz. II. Otrzymywanie z wykorzystaniem polireakcji stopniowych

Polimery 2000, nr 6, 381


Streszczenie

Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej otrzymywania polimerów kaliksarenowych w procesach polikondensacji i poliaddycji z wykorzystaniem grup funkcyjnych wąskiego obrzeża (rys. 1, 2) lub z wykorzystaniem szerokiego obrzeża (rys. 3, 4). Opisano też zastosowanie kaliksarenów immobilizowanych na polimerach przewodzących (rys. 5–7) oraz wykorzystanie kaliksarenów w optyce nieliniowej (rys. 8). Przedstawiono także inne układy multikaliksarenowe (rys. 9–13).
Słowa kluczowe: makrocykle fenolowo-formaldehydowe, kaliksareny, jonofory kaliksarenowe, polimeryczne kaliksareny, synteza, zastosowanie
P. Parzuchowski, G. Rokicki (724 KB)
Makrocykle fenolowo-formaldehydowe w układach polimerowych. Cz. II. Otrzymywanie z wykorzystaniem polireakcji stopniowych