English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Foltynowicz

Materiały opakowaniowe z tworzyw polimerowych – przyjaciel czy wróg
Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (j. ang.)

Polimery 2020, nr 1, 3


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.1.1

Streszczenie

Opakowania z tworzyw polimerowych po krótkotrwałym użyciu stają się odpadem. W wypadku większości opakowań wykonanych z jednorodnych materiałowo tworzyw polimerowych nie ma problemu z ich recyklingiem. Odpowiednio dobrane opakowania stosowane do pakowania i przechowywania żywności w istotnym stopniu zmniejszają straty żywności – przykładem mogą być folie wielowarstwowe. Ze względu jednak na ich złożoną, wielopolimerową strukturę trudno jest poddać je klasycznemu recyklingowi. Obecnie nie ma wystarczająco efektywnych technologii, opłacalnych dla recyklerów i jednocześnie nieobciążających zbytnio środowiska. Czołowe firmy z branży tworzyw polimerowych w porozumieniu z producentami żywności i opakowań pracują nad rozwiązaniami zwiększającymi przydatność do recyklingu opakowań wielowarstwowych z zachowaniem efektywnej ochrony żywności. Ogromne nadzieje wiązano z wkraczającą do opakowalnictwa nanotechnologią i nanomateriałami, głównie nanokompozytami, idealnie – biodegradowalnymi bionanokompozytami. Niestety nowe materiały opakowaniowe oparte na nanokompozytach stwarzają nowe problemy w zakresie recyklingu. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wymogami Gospodarki o Obiegu Zam­kniętym (GOZ) dotyczącymi wielowarstwowych materiałów opakowaniowych opartych na tradycyjnych polimerach oraz alternatywnych materiałach nowej generacji wprowadzanych na rynek opakowań.


Słowa kluczowe: GOZ, opakowania wielowarstwowe, (bio)nanokompozyty opakowaniowe
Z. Foltynowicz (344.8 KB)
Materiały opakowaniowe z tworzyw polimerowych – przyjaciel czy wróg Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (j. ang.)