English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Steller, W. Meissner

Mechaniczne i reologiczne właściwości kompozycji polietylenu z włóknami roślinnymi

Polimery 2002, nr 5, 332


Streszczenie

Do sporządzania kompozycji napełnianych krótkimi włóknami bawełny lub lnu (w ilości 10—30%) zastosowano dwa różniące się ciężarem cząsteczkowym rodzaje PE-LD. Układy homogenizowano w dwuwalcarce laboratoryjnej bez kompatybilizatora lub przy użyciu 2% kompatybilizatora (mieszanina monoestrów gliceryny i alkoholi tłuszczowych C12—C14). Badano wpływ rodzaju PE-LD, dodatku kompatybilizatora, długości (ok. 1 mm lub 2 mm) i zawartości włókna oraz sposobu wprowadzania kompatybilizatora (na włókna przed zmieszaniem bądź do masy kompozycji w trakcie homogenizacji) na mechaniczne (przy rozciąganiu) i reologiczne właściwości układów. Stwierdzono, że kompatybilizator poprawia jednorodność mieszanin; zaobserwowano równocześnie pewne pogorszenie właściwości mechanicznych oraz spadek lepkości, co świadczy o jego działaniu plastyfikującym. Zwiększenie długości włókna poprawia właściwości mechaniczne; zaobserwowano to w odniesieniu do polietylenu o większym ciężarze cząsteczkowym. Ze wzrostem zawartości włókna lepkość kompozycji rośnie, a jednocześnie ich zachowanie reologiczne opisywane wartością wykładnika n w równaniu potęgowym (1) staje się bardziej nienewtonowskie. Skład badanych układów nie wywiera istotnego wpływu na wartość energii aktywacji ich płynięcia (temp. 150 °C—180 °C, szybkość ścinania 100 s-1).


Słowa kluczowe: polietylen malej gęstości, włókna bawełny i lnu, napełniacze kompozycji, właściwości mechaniczne i reologiczne
R. Steller, W. Meissner (834.2 KB)
Mechaniczne i reologiczne właściwości kompozycji polietylenu z włóknami roślinnymi