English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Kelar, K. Kania, B. Jurkowski

Mechanochemiczna modyfikacja polietylenu trzeciej generacji bezwodnikiem maleinowym

Polimery 2000, nr 6, 393


Streszczenie

Polietylen trzeciej generacji modyfikowano bezwodnikiem maleinowym (MAH) w obecności nadtlenku benzoilu (BP) jako inicjatora. Proces prowadzono metodą reaktywnego wytłaczania przy użyciu wytłaczarki firmy Brabender wyposażonej w typową głowicę wytłaczarską o przekroju kołowym lub w prototypowe mieszalniki: statyczny albo dynamiczny. Efektywność funkcjonalizacji PE (określona metodą spektroskopii absorpcyjnej IR na podstawie intensywności pasma przy liczbie falowej 1780 cm-1, odpowiedzialnego za drgania rozciągające grupy karbonylowej MAH — por. rys. 1) wzrasta wraz ze wzrostem stężenia BP i naprężeń ścinających uwarunkowanych użytą głowicą wytłaczarską lub typem użytego mieszalnika (rys. 2). W obszarze małych stężeń inicjatora procesowi funkcjonalizacji nie towarzyszy uboczna reakcja sieciowania makrocząsteczek PE (rys. 3). Wskaźnik szybkości płynięcia i stopień krystaliczności produktów reakcji mechanochemiczńych maleje wraz ze wzrostem stężenia BP (rys. 3 i 4).
Słowa kluczowe: polietylen trzeciej generacji, bezwodnik maleinowy, inicjator rodnikowy, reaktywne wytłaczanie, mechanochemiczna funkcjonalizacja
K. Kelar, K. Kania, B. Jurkowski (483.3 KB)
Mechanochemiczna modyfikacja polietylenu trzeciej generacji bezwodnikiem maleinowym