English version
Drukuj

Membranowe procesy rozdziału, ekstrakcji i sorpcji

Tematyka badawcza


Prowadzenie prac laboratoryjnych i pilotowych w zakresie:

 • zastosowania jednostkowych procesów rozdziału takich jak: ekstrakcja, sorpcja i wymiana jonowa w nowoopracowywanych i modernizowanych technologiach;
 • wykorzystania technik membranowych w procesach utylizacji ścieków przemysłowych z maksymalnym recyklingiem odzyskiwanych związków chemicznych i wody (w szczególności ścieków zawierających sole metali jedno- i wielowartościowych);
 • zastosowania hybrydowych procesów (połączenie klasycznych metod z procesami membranowymi do syntezy, rozdziału i oczyszczania substancji chemicznych i strumieni technologicznych zarówno wodnych jak i organicznych;
 • użycia technik membranowych do rozdziału gazów, w tym wydzielania CO2 ze spalin elektrowni opalanych węglem lub gazem ziemnym.

Wyposażenie badawcze


 • oznaczanie parametrów pracy membran – zestawy laboratoryjne:
 • SEPA ST – powierzchnia membrany płaskiej ok. 15 cm2
 • SEPA SF – powierzchnia membrany płaskiej 155 cm2
 • prowadzenie badań pilotowych na membranach i modułach membranowych 2,5”x40” i 4”x40”
 • badania procesu perwaporacji na stanowisku laboratoryjnym (powierzchnia membrany 170 cm2) oraz na stanowisku pilotowym ECO firmy - Sulzer-Chemtech (moduły z membraną 1,5 m2
 • ekstrakcja ciecz-ciecz w ekstraktorze membranowym „Liqui-Cel” firmy MEMBRANA z membranami typu hollow-fiber (2,5”x8” i 4”x28”
 • oznaczanie parametrów pracy sorbentów i wymieniaczy jonowych – stanowiska laboratoryjne i wielkolaboratoryjne
 • badania nad doborem rodzaju i typu sorbentów i wymieniaczy jonowych dla określonych procesów technologicznych


Kontakt

mgr inż. Tadeusz Porębski
tel. +48 22 568 20 12

+48 22 568 21 49