English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

F. Ścigalski, A. Obrębowska, A. Bajorek

Merkaptoalkoksy-tioksantony jako nowe fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej (j. ang.)

Polimery 2019, nr 3, 190


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.3.4

Streszczenie

Zsyntetyzowano trzy alkoksypochodne tioksantonu i oceniono możliwość ich zastosowania jako nowych fotoinicjatorów polimeryzacji rodnikowej. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że związki te mogą działać zarówno jako jednoskładnikowe układy fotoinicjujące, jak i układy dwuskładnikowe w kompozycji z donorem elektronu. Fotoliza i badania kinetyczne stanów wzbudzonych zsyntetyzowanych pochodnych tioksantonu w obecności amin aromatycznych w środowisku dimetylosulfotlenku (DMSO) pozwoliły na zaproponowanie sekwencji reakcji prowadzących do powstania rodników zdolnych do zainicjowania reakcji polimeryzacji.


Słowa kluczowe: polimeryzacja wolnorodnikowa, fotoinicjatory, merkaptoalkoksy-tioksantony, ­laserowa fotoliza błyskowa

F. Ścigalski, A. Obrębowska, A. Bajorek (939.5 KB)
Merkaptoalkoksy-tioksantony jako nowe fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej