English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. H. Stachurski, W. Brostow

Metamorfoza wielościanów Voronoia jako określona miara przemiany przemieszczenia

atomowego ze stanu elastycznego w rozproszony (j. ang.)

Polimery 2001, nr 5, 302


Streszczenie

Przedstawiono sposób opisu struktury ciał stałych krystalicznych i niekrystalicznych polegający na konstruowaniu diagramu Voronoia. Sposób ten pozwala na uzyskanie szczegółowej informacji strukturalnej dotyczącej poszczególnych atomów i ich bliskiego otoczenia. Opisano deformację i meta­morfozę wielościanu Voronoia w przypadku atomu śródwęzłowego w sieci sześciennej płasko-centrowanej. Sformułowano także kryterium dotyczące przemiany przejścia ze stanu elastycznego w nieelastyczny. Wskazano na możliwość rozszerzenia metody do opisu ciał bezpostaciowych.


Słowa kluczowe: atomowa struktura cial stałych, przemiana przemieszczenia atomowego ze stanu elastycznego w rozproszony, metamorfoza wielościanów Voronoia
Z. H. Stachurski, W. Brostow (282 KB)
Metamorfoza wielościanów Voronoia jako określona miara przemiany przemieszczenia atomowego ze stanu elastycznego w rozproszony (j. ang.)