English version
Drukuj

WYNALAZEK: Method of manufacturing the silica nanopowders with fungicidal properties, especially for polymer composites (CN)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU


„Method of manufacturing the silica nanopowders with fungicidal properties, especially for polymer composites” (Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o właściwościach grzybobójczych, zwłaszcza do kompozytów polimerowych)” (CN102985366)CENA WYWOŁAWCZA: 65 000 zł + VAT

(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Method of manufacturing the silica nanopowders with fungicidal properties, consists in that the silica gel is obtained by sol-gel method from the reaction mixture containing tetraalkoxysilane and aliphatic alcohol, in the presence of ammonium compound, and thereafter the thermodegradable copper (ll) salt a compound from the group of carbofunctional alkoxysilanes, and then, after evaporation of solvents the dry residue is heated at the decomposition temperature of copper (II) salt.

Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o właściwościach grzybobójczych polega na tym, że żel krzemionkowy otrzymuje się metodą zol-żel z mieszaniny reakcyjnej zawierającej tetraalkoksysilan i alkohol alifatyczny, w obecności związku amonowego, a następnie termodegradowalnej soli miedzi (II) a związek z grupy karbofunkcyjnych alkoksysilanów, a następnie po odparowaniu rozpuszczalników suchą pozostałość ogrzewa się w temperaturze rozkładu soli miedzi (II).

nr publikacji: CN102985366

nr patentu: 201180023114.2

data zgłoszenia: 5.05.2011

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 31 marca 2020 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz
- Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl

201180023114.2 - Opis Patentowy (376.7 KB)
Formularz oferty (32 KB)