English version
Drukuj

WYNALAZEK: Method of manufacturing the silica nanopowders with biocidal properties, especially for polymer composites

Sieć Badawcza Łukasiewicz
- INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU


"Method of manufacturing the silica nanopowders with biocidal properties, especially for polymer composites (Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o właściwościach biobójczych, zwłaszcza do kompozytów polimerowych)" (nr patentu US 9,371,586)


CENA WYWOŁAWCZA: 120 000,00 zł + VAT
(słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych + VAT)

Opis
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o właściwościach biobójczych, zwłaszcza do kompozytów polimerowych. Wysokie wymagania stawiane materiałom stosowanym w dziedzinach takich jak medycyna (sprzęt, wyposażenie pomieszczeń, odzież ochronna, protezy), przemysł tekstylny, obuwniczy, artykuły gospodarstwa domowego, tworzywa sztuczne, farby, lakiery, są powodem intensyfikacji badań nad otrzymywaniem wielkocząsteczkowych mieszanin, które posiadałyby właściwości antybakteryjne i/lub przeciwgrzybicze.
Niniejszy wynalazek rozwiązuje problem wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o właściwościach biobójczych, zawierających immobilizowane nanometryczne cząstki srebra, wytwarzane metodą „in situ”. Nanocząstki srebra wbudowane w strukturę krzemionki są stabilne i nie ulegają koagulacji w trakcie przechowywania, co zapewnia trwałość właściwości biobójczych i rozwiązuje problem zaniku tych właściwości spowodowany aglomeracją cząstek srebra. Otrzymane sposobem według wynalazku nanoproszki krzemionkowe z immobilizowanymi nanocząstkami srebra charakteryzują się dobrą powtarzalnością właściwości fizykochemicznych, małym rozrzutem wielkości cząstek, równomiernym rozkładem nanocząstek srebra na nanocząstkach krzemionki, co stwierdzono metodą skaningowej mikroskopii elektronowej.

Silica nanopowders with biocidal properties, especially for polymer composites, are produced by sol-gel method. The silica sol is produced from the aqueous mixture containing tetraalkoxysilane, in which alkoxy group contains from C1 to C4 carbon atoms, an alcohol or the mixture of aliphatic alcohols from C1 to C4, in the mole ratio of 1:5 to 1:35, in the presence of ammonium compound, used in an amount of from 0.001 to 0.05 mol per 1 mol of tetraalkoxysilane, with introducing, after thorough mixing of components, the silver salt in the form of aqueous solution in an amount from 0.02 to 1 mol per 1 mol of tetraalkoxysilane, and subsequently the aqueous solution of alkali metal hydroxide in an amount from 0.02 to 1 mol of hydroxide per 1 mol of tetraalkoxysilane.

nr patentu: US 9,371,586

nr zgłoszenia patentowego: 390296

data zgłoszenia: 27.01.2010

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 14 września 2020 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)Kontakt w sprawie oferty

Sieć Badawcza Łukasiewicz
- Instytut Chemii Przemysłowej
Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl


Formularz oferty (31.5 KB)
US9371586 - OPIS PATENTOWY (383.1 KB)