English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Dobkowski


Metoda oznaczania stopnia rozgałęzienia makrocząsteczek na podstawie pomiaru podstawowych właściwości reologicznych

Polimery 1999, nr 3, 208


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.1999.208


Streszczenie

Omówiono metodę oceny stopnia rozgałęzienia makrocząsteczek polimerów na podstawie pomiaru lepkości dynamicznej wzależności od szybkości ścinania (lub od częstotliwości). Sposób postępowania wymaga oznaczenia lepkości w warunkach zerowej szybkości ścinania oraz wykorzystania zależności potęgowej wielu zmiennych w układzie zmodyfikowanych współrzędnych.Przedstawiono wyniki pomiarów i obliczeń wg równania (5) umożliwiających zastosowanie metody w wypadku poliwęglanu (PC) i polidimetylosiloksanu (PDMS).Proponowana metoda umożliwia rozróżnianie makrocząsteczek liniowych i rozgałęzionych oraz jakościowe oznaczanie stopnia rozgałęzienia. Możliwe jesttakże oznaczanie ilościowe, jednakże wówczas należy przeprowadzić kalibrację napodstawie próbek wzorcowych o znanym stopniu rozgałęzienia; podano tę możliwośćna przykładzie poliwęglanu.
Słowa kluczowe: właściwości reologiczne, stopień rozgałęzienia, poliwęglan,polidimetylosiloksan

Zainteresowanych dostępem do pełnej wersji artykułu prosimy o kontakt z redakcją polimery@ichp.pl