English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Płaska

Metoda wyboru strategii zapewniania jakości wyprasek wtryskowych

Polimery 2002, nr 1, 43


Streszczenie

Scharakteryzowano trzy podstawowe metody zapewniania jakości oraz przedstawiono teoretyczne podstawy analizy kosztów jakości wytworów z tworzyw wykorzystującej tzw. funkcję strat opracowaną przez Taguchi. W odniesieniu do każdej z metod omówiono charakterystyczne składniki kosztów. Na podstawie wyników zaczerpniętych z praktyki produkcyjnej, przeprowadzono analizę kosztów w przypadku wszystkich omawianych metod nadzorowania jakości wyprasek z poliamidu w zależności od uzyskiwanych zdolności procesu.


Słowa kluczowe: jakość, metody zapewniania jakości, funkcja strat Taguchi, zdolność procesu, koszty zapewniania jakości

S. Płaska (1.44 MB)
Metoda wyboru strategii zapewniania jakości wyprasek wtryskowych