English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Bańkowska, R. Ostrysz, P. Penczek

Metoda zestalania/stabilizacji odpadów przemysłowych za pomocą poliuretanów (j. ang.)

Polimery 2002, nr 11-12, 833


Streszczenie

Omówiono wyniki zestalania i stabilizacji odpadów przemysłowych (żużlu pohutniczego, żużlu z wytopu ołowiu, odpadu poflotacyjncgo, zendry) pochodzących z różnych polskich fabryk za pomocą spoiwa poliuretanowego na podstawie PDMI [wzór (I)] oraz jednego z następujących składników z grupami OH: „Rokopol G-1000” [wzór (II)], „Terate 203 [wzór (III))] bądź woda. Zbadano wpływ rodzaju i zawartości spoiwa, a także typu odpadu na gęstość oraz na twardość i wytrzymałość na ściskanie zutylizowanych odpadów (tabela 1. rys. 1-7). Stwierdzono, że w obszarzc małej zawartości spoiwa (do 5% mas.) jego rodzaj nie wywiera wpływu na badane wlaściwości. Ze względów ekonomicznych najkorzystniejsze jest stosowanie jako spoiwa układu PMDI/H2O.


Słowa kluczowe: odpady przemysłowe, spoiwo poliuretanowe, proces zestalanie/stabilizacja, właściwości utylizowanych odpadów
A. Bańkowska, R. Ostrysz, P. Penczek (188.6 KB)
Metoda zestalania/stabilizacji odpadów przemysłowych za pomocą poliuretanów (j. ang.)