English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Czupryńska

Metody dozymetryczne w procesach obróbki radiacyjnej materiałów polimerowych

Polimery 2003, nr 6, 410


Streszczenie

Opisano podstawy działania dozymetrów do pomiaru dawek promieniowania jonizującego oraz zakres ich zastosowań w obróbce radiacyjnej materiałów polimerowych. Omówiono przy tym – służące jako dozymetry bezwzględne – kalorymetry: grafitowy, wodny i polistyrenowy oraz metodę jonizacyjną, a także dozymetry względne (w tym dozymetry z układami ciekłymi i stałymi). Przedstawiono zmiany, jakie zachodzą w poszczególnych materiałach kalorymetrycznych oraz metody pomiaru tych zmian, szczegółowo charakteryzując zwłaszcza reakcje chemiczne zachodzące w dozymetrze Frickego. Wiele uwagi poświęcono możliwościom wykorzystania materiałów polimerowych jako stałych układów w dozymetrii promieniowania jonizującego. Uwzględniono podział dozymetrów stałych na polimerowe, organiczne i nieorganiczne.


Słowa kluczowe: radiacyjna obróbka polimerów, dozymetria, dozymetry bezwzględne, dozymetry względne
J. Czupryńska (1.05 MB)
Metody dozymetryczne w procesach obróbki radiacyjnej materiałów polimerowych