English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Wojtala

Metody szczepienia polietylenu związkami polarnymi

Polimery 2002, nr 10, 694


Streszczenie

Dokonano analizy literatury (82 pozycje) dotyczącej metody modyfikacji polietylenu w wyniku szczepienia go monomerami zawierającymi grupy polarne. Opisano różne rodzaje procesów szczepienia rodnikowego, w tym szczepienie radiacyjne oraz szczepienie pod wpływem plazmy, promieniowania UV lub podwyższonej temperatury. Omawiając poszczególne techniki, przedstawiono warunki modyfikacji, czynniki wpływające na wydajność procesu szczepienia (przede wszystkim rodzaj i stężenie modyfikatora, temperatura a także stężenie ewentualnie obecnego inicjatora), reakcje uboczne towarzyszące szczepieniu PE monomerami modyfikującymi oraz metody stosowane w celu zminimalizowania ich udziału, a także stosowane modyfikatory.


Słowa kluczowe: szczepienie polietylenu, funkcjonalizacja polietylenu, szczepienie rodnikowe, metody szczepienia, reakcje uboczne
A. Wojtala (390.5 KB)
Metody szczepienia polietylenu związkami polarnymi