English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Chorobiński, Ł. Skowroński, M. Bieliński

Metodyka wyznaczania wybranych charakterystyk barwienia polietylenu z wykorzystaniem systemu CIELab

Polimery 2019, nr 10, 690


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.10.6

Streszczenie

Przedstawiono oryginalną metodę przygotowywania barwnych próbek z polietylenu, wykorzystaną do oceny zmiany barwy w skali CIELab, w wyniku zmieszania wybranych barwników. Do weryfikacji i oceny zmienności barwy serii próbek PE z udziałem czterech pigmentów (R, G, B, Y) wykorzystano spektrofotometr Cary 5000 rejestrujący widma odbiciowe odzwierciedlające efekt wzajemnego mieszania stosowanych w badaniach koncentratów barwiących.


Słowa kluczowe: pomiary koloru, barwienie tworzyw, mieszanie i dozowanie tworzyw, metodyka przygotowania próbek
M. Chorobiński, Ł. Skowroński, M. Bieliński (1.84 MB)
Metodyka wyznaczania wybranych charakterystyk barwienia polietylenu z wykorzystaniem systemu CIELab