English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Barczewski, K. Biedrzycka, O. Mysiukiewicz, D. Matykiewicz, J. Andrzejewski, A. Kloziński, M. Szostak

 

Mielone włókna bazaltowe jako wzmocnienie polimocznikowych kompozytowych powłok natryskowych
o zwiększonej stabilności termomechanicznej i wytrzymałości mechanicznej (j. ang.)

Polimery 2020, No 3, 184


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.3.3

Summary

Metodą powlekania natryskowego wytworzono nowe kompozyty na bazie polimocznika (PUA) modyfikowanego mielonymi włóknami bazaltowymi (BMF). Komercyjny dwuskładnikowy PUA modyfikowano niskokosztowo za pomocą dodatku 5–30% mas. BMF, co pozwoliło na wyraźną poprawę właściwości mechanicznych, a także stabilności termomechanicznej i termicznej PUA. Stwierdzono, że wprowadzenie do polimocznika 30% mas. BMF zwiększyło o ponad 30% jego sztywność i umożliwiło rozszerzenie zakresu temperatury stosowania powłoki powyżej 80 °C. Metodą analizy termograwimetrycznej (TGA) stwierdzono wzrost stabilności termicznej o 25 °C, bez istotnych zmian w reologicznym zachowaniu kompozycji, mogących prowadzić do tworzenia się wad strukturalnych w gotowych wyrobach. Na podstawie oceny gęstości usieciowania potwierdzono, że przeprowadzona modyfikacja termoutwardzalnego reaktywnego systemu szybkiego utwardzania pozwala na uzyskanie w pełni utwardzonych produktów, które można zastosować jako powłokę natryskową do ochrony obiektów hydrotechnicznych.Keywords: polimocznik, kompozyt, powłoka natryskowa, włókno bazaltowe, właściwości termomechaniczne
e-mail: mateusz.barczewski@put.poznan.pl

M. Barczewski, K. Biedrzycka, O. Mysiukiewicz, D. Matykiewicz, J. Andrzejewski, A. Kloziński, M. Szostak (1.63 MB)
Mielone włókna bazaltowe jako wzmocnienie polimocznikowych kompozytowych powłok natryskowych o zwiększonej stabilności termomechanicznej i wytrzymałości mechanicznej (j. ang.)