English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Radić, N. Gatica, L. Cargallo

Mieszaniny poli(metakrylanu hydroksypropylu) z kopolimerem 4-wi­nylopirydyna-co-N-winylo-2-pirolidon

lub z kopolimerem winylotrimetylosilan-co-N-winylo-2-pirolidon.

Wpływ składu kopolimeru na współmieszalność polimerów (j. ang.)

Polimery 2001, nr 11-12, 823


Streszczenie

Na podstawie przebiegów zależności Tg w funkcji składu (rys. 1, 3), termogramów DSC i TGA (rys. 2, 4) oraz widm FTIR (rys. 5) wykazano, że dwuskładnikowe mieszaniny (tabela 1) poli(metakrylanu hydroksypropylu) (PHPMA) z kopolimerem 4-winylopirydyna/(4 VPy)/N-winylo-2-pirolidon (VP) są kompatybilne w całym zakresie stężeń. Współmieszalność powodują prawdopodobnie wiązania wodorowe pomiędzy grupami OH pochodzącymi z PHPMA a jednostkami 4VPy i VP z kopolimeru. Mieszaniny PHPMA z kopolimerem winylotrimetylosilan (VTMS)/VP okazały się mieszalne tylko w ograniczonym zakresie stężeń (do ok. 25% VTMS). Gdy zawartość VTMS przekracza 25%, hydrofobowe oddziaływania VTMS powodują rozdzielenie faz.


Słowa kluczowe: mieszaniny polimer-kopolimer, współmieszalność, skład kopolimeru, poli(metakrylan 2-hydroksypropylu), kopolimer 4-winylopirydyna/N-winylo-2-pirolidon, kopolimer winylotrimetylosilan/N-winylo-2-pirolidon

D. Radić, N. Gatica, L. Cargallo (225.1 KB)
Mieszaniny poli(metakrylanu hydroksypropylu) z kopolimerem 4-wi-nylopirydyna-co-N-winylo-2-pirolidon lub z kopolimerem winylotrimetylosilan-co-N-winylo-2-pirolidon. Wpływ składu kopolimeru na współmieszalność polimerów (j. ang.)