English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Barcikowski, W. Królikowski, S. Lenart

Mikrostruktura nienasyconej żywicy poliestrowej
modyfikowanej ciekłymi kauczukami reaktywnymi (j.ang.)

Polimery 2017, nr 9, 650


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.650

Streszczenie
Analizowano mikrostrukturę odlewów żywicy poliestrowej modyfikowanej dwoma rodzajami ciekłych kauczuków reaktywnych, które rozpuszczały się w żywicy i wytrącały podczas sieciowania. Odlewy obserwowano przy użyciu mikroskopów optycznego i elektronowego. Udział objętościowy wytrąconych cząstek był 3–10 razy większy niż objętość kauczuku wprowadzonego do osnowy poliestrowej. Wydzielone cząstki zawierające nie tylko kauczuk, ale również produkty polimeryzacji styrenu i/lub poliestru lub produkty kopolimeryzacji styrenu z poliestrem wykazywały dobrą adhezję do osnowy. Rozmiar wytrącających się cząstek zależał od rodzaju użytego kauczuku i jego zawartości w żywicy poliestrowej.
Słowa kluczowe: nienasycona żywica poliestrowa, modyfikacja żywicy, ciekłe kauczuki reaktywne, mikrostruktura, morfologia
e-mail: michal.barcikowski@pwr.edu.pl
M. Barcikowski, W. Królikowski, S. Lenart (1.14 MB)
Mikrostruktura nienasyconej żywicy poliestrowej modyfikowanej ciekłymi kauczukami reaktywnymi (j.ang.)