English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H. Galina, J. B. Lechowicz

Modelowanie polimeryzacji hiperrozgałęzionej metodą Monte Carlo

- komunikat szybkiego druku (j. ang.)

Polimery 2001, nr 11-12, 840


Streszczenie

Przedstawiono komputerowy model polimeryzacji hiperrozgałęzionej monomeru AB2 wykorzystujący metodę Monte Carlo. Opisano strukturę algorytmu zastosowanego w modelu i podano niektóre wyniki jego stosowania, porównując je z wynikami uzyskanymi za pomocą kinetycznej metody modelowania. Parametry molekularne, obliczone w odniesieniu do analogicznych układów polimeryzacyjnych przy użyciu obydwu modeli są takie same. Takie same są obliczone średnie stopnie polimeryzacji i ich zmiany ze stopniem przereagowania grup funkcyjnych (rys. 2), a także jednakowe są wskaźniki polidyspersyjności obliczone w przypadku układów reagujących z różnymi efektami podstawienia.


Słowa kluczowe: polimeryzacja hiperrozgałęziona, model Monte Carlo, rozkład wymiarów cząsteczek polimeru, stopień polimeryzacji

H. Galina, J. B. Lechowicz (168.6 KB)
Modelowanie polimeryzacji hiperrozgałęzionej metodą Monte Carlo - komunikat szybkiego druku (j. ang.)