English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. B. Lechowicz

Modelowanie procesu kopolimeryzacji przemiennej cyklicznych bezwodników z epoksydami

Polimery 2019, nr 4, 252


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.4.2

Streszczenie

Modelowano proces katalitycznej kopolimeryzacji przemiennej z otwarciem pierścienia bezwodników z epoksydami. Opracowano model teoretyczny, uwzględniający etapy procesu: inicjowanie, propagację i wybrane reakcje uboczne. Wykonano symulacje układów reakcyjnych różniących się udziałem katalizatora. Badano wpływ czynników kinetycznych na powstawanie wiązań eterowych i wartość ciężaru cząsteczkowego produktu. Przebadano też efekty inicjowania układu reakcyjnego kwasem dikarboksylowym obecnym zwykle w bezwodniku. Stwierdzono wyraźny wpływ wszystkich badanych czynników na przebieg symulowanego procesu. Największe ciężary cząsteczkowe wykazywały produkty uzyskane przy możliwie dużym stosunku molowym monomerów do katalizatora i maksymalnie oczyszczonych substratach oraz wysoce selektywnych katalizatorach, co ograniczało możliwość wystąpienia reakcji ubocznych.


Słowa kluczowe: kopolimeryzacja z otwarciem pierścienia, ROCOP, modelowanie Monte Carlo

J. B. Lechowicz (1.09 MB)
Modelowanie procesu kopolimeryzacji przemiennej cyklicznych bezwodników z epoksydami