English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. J. Wilczyński, A. Nastaj

Modelowanie procesu wytłaczania jednoślimakowego mieszanin polimerów z zastosowaniem
ślimaków mieszających i dozowanego zasilania wytłaczarki

Polimery 2016, nr 4, 279


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.279

Streszczenie
Opracowano program symulacji procesu wytłaczania jednoślimakowego z zastosowaniem ślimaków mieszających i dozowanego zasilania. Wykonano badania symulacyjno-doświadczalne wytłaczania mieszaniny PE-LD/PS z wykorzystaniem ślimaka mieszającego z sekcją intensywnego mieszania, utworzoną przez układ pierścieni mieszających. Wykonano obliczenia symulacyjne procesu obejmujące uplastycznianie tworzywa, rozkład ciśnienia tworzywa oraz stopień wypełnienia ślimaka. Wyniki symulacji zweryfikowano doświadczalnie.
Słowa kluczowe: wytłaczanie jednoślimakowe z dozowanym zasilaniem, ślimak mieszający, mieszanina ­PE-LD/PS, badania symulacyjno-doświadczalne
e-mail: wilczynski_k@wp.pl
K. J. Wilczyński, A. Nastaj (668 KB)
Modelowanie procesu wytłaczania jednoślimakowego mieszanin polimerów z zastosowaniem ślimaków mieszających i dozowanego zasilania wytłaczarki