English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Wojtala, K. Czaja, W Herzog, E. Dziwiński

Modyfikacja polietylenu kwasem itakonowym

Polimery 2003, nr 10, 684


Streszczenie

W celu nadania właściwości hydrofilowych, które powinny ułatwić rozkład odpadów w środowisku naturalnym, przeprowadzono szczepienie PE-LD kwasem itakonowym (KI) wobec nadtlenku dikumylu (DCP). Proces realizowano dwuetapowo w wytłaczarce jednoślimakowej, stosując różne stężenia KI (3—10% mas.) i DCP (do 1,1% mas.). Metodą pirolitycznej chromatografiigazowej (Py/GC/MS) zidentyfikowano produkty termicznego rozkładu KI. Analiza FT-IR wykluczyła ich obecność w kompozycjach po szczepieniu, natomiast sugerowała szczepienie KI. Metodą ekstrakcji wodnej ustalono, że wraz ze wzrostem stężenia KI i DCP wzrasta stopień szczepienia, natomiast w całym badanym zakresie stężeń DCP w kompozycjach zawierających >3% mol. KI nie następowało sieciowanie polimeru. Scharakteryzowano wpływ zawartości KI i DCP w kompozycjach na ich właściwości mechaniczne przy rozciąganiu.


Słowa kluczowe: polietylen, szczepienie rodnikowe, kwas itakonowy, reaktywne wytłaczanie, sieciowanie, właściwości mechaniczne
A. Wojtala, K. Czaja, W Herzog, E. Dziwiński (1.95 MB)
Modyfikacja polietylenu kwasem itakonowym