English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Bednarek, M. Cichorek

Modyfikacja stabilności hydrolitycznej poli(e-kaprolaktonu) o dużym ciężarze cząsteczkowym za pomocą zagregowanego w obecności CaO poli(e-kaprolaktonu) o średnim ciężarze cząsteczkowym (j. ang.)

Polimery 2014, nr 7-8, 598


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.598

Streszczenie

Poli(e-kaprolakton) o średnim ciężarze cząsteczkowym (PCL5000) zawierający trzy grupy karboksylowe na jednym końcu łańcucha oraz ten sam polimer zagregowany w obecności CaO (PCL5000/CaO) zastosowano jako domieszki w celu modyfikacji stabilności hydrolitycznej wielkocząsteczkowego poli(e-kaprolaktonu) (PCL80000). Zbadano właściwości termiczne i mechaniczne PCL80000 oraz jego kompozytów, a także zmiany ciężaru cząsteczkowego w wyniku ich hydrolizy. Kompozyt otrzymany z dodatkiem PCL5000/CaO wykazał większą podatność na hydrolizę niż niemodyfikowany PCL80000 bez pogorszenia właściwości mechanicznych.


Słowa kluczowe: poliester biodegradowalny, modyfikacja poli(e-kaprolaktonu), kompozyty, degradacja hydrolityczna

e-mail: bednarek@cbmm.lodz.pl

M. Bednarek, M. Cichorek (120.1 KB)
— Modyfikacja stabilności hydrolitycznej poli(e-kaprolaktonu) o dużym ciężarze cząsteczkowym za pomocą zagregowanego w obecności CaO poli(e-kaprolaktonu) o średnim ciężarze cząsteczkowym (j. ang.)