English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Resiak, G. Rokicki

Modyfikowane poliuretany do zastosowań biomedycznych

Polimery 2000, nr 9, 592


Streszczenie

Artykuł monograficzny oparty na literaturze pochodzącej głównie z lat 90. Opisano degradację poliuretanów (PUR) w środowisku żywego organizmu w zależności od rodzaju zastosowanych polioli(poliesterole, polieterole, poliwęglanodiole). Szczególną uwagę zwrócono na korozję naprężeniową (ESC) oraz utlenianie poli(etero-uretanów) katalizowane jonami metalu (MIO) i enzymami. Przedstawiono wpływ budowy oraz zawartości fragmentów sztywnych i miękkich na degradację i właściwości mechaniczne PUR. Zaprezentowano nowy typ PUR zawierających segmenty poliwęglanowe, charakteryzujących się dobrymi właściwościami mechanicznymi i jednocześnie odpornych na degradację utleniającą i hydrolityczną. Przedstawiono też metody modyfikacji PUR w masie lub na powierzchni (otrzymywanie powierzchni poślizgowych i powierzchni wykazujących zgodność z krwią); uwzględniono przy tym zwłaszcza modyfikację za pomocą heparyny i fosfolipidów.
Słowa kluczowe: poliuretany, degradacja w środowisku żywego organizmu, korozja naprężeniowa, poli(węglano-uretany), biozgodność, modyfikacja, heparynizacja powierzchni
I. Resiak, G. Rokicki (1.54 MB)
Modyfikowane poliuretany do zastosowań biomedycznych