English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Kurzepa, K. Różycki, M. Bochyńska, M. Konop, Z. Urbanczyk-Lipkowska, A.W. Lipkowski

Molekularne układy szkieletowe do trójwymiarowych hodowli komórek i tkanek (j. ang.)

Polimery 2013, nr 9, 663


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.663

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący szkieletowych układów molekularnych wykorzystywanych do trójwymiarowych hodowli tkankowych. Odnotowane w ostatnich latach sukcesy w opracowywaniu takich układów, przyczyniły się do obserwowanego szybkiego rozwoju medycyny regeneracyjnej i terapii komórkowej. Obecnie do testowania i aplikacji dostępna jest szeroka gama polimerów naturalnych, syntetycznych oraz ich kombinacji. Niniejszy przegląd podaje przykłady ilustrujące różnorodność zarówno właściwości, jak i zastosowań takich szkieletowych układów wielkocząsteczkowych.


Słowa kluczowe: skafoldy trójwymiarowe, hodowle komórkowe, medycyna regeneracyjna, kosmetyka
e-mail: andrzej@lipkowski.org

K. Kurzepa, K. Różycki, M. Bochyńska, M. Konop, Z. Urbanczyk-Lipkowska, A.W. Lipkowski (926.5 KB)
Molekularne układy szkieletowe do trójwymiarowych hodowli komórek i tkanek (j. ang.)