English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Postawa, T. Stachowiak, D. Grzesiczak

Monitorowanie temperatury w procesie wtryskiwania tworzywa

do formy z wieloma kanałami chłodzącymi (j. ang.)

Polimery 2015, nr 5, 351


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.351


Streszczenie

Zbadano rozkład temperatury w formie wtryskowej oraz zaprojektowano i wykonano eksperymentalną formę wtryskową wyposażoną w osiem niezależnych obiegów chłodzących, podłączonych do termostatu za pośrednictwem dwóch rotametrów. W celu rejestracji zmian temperatury w różnych punktach formy tuż pod powierzchnią gniazda umieszczono cztery termopary połączone z rejestratorem, które umożliwiały przesyłanie danych, w czasie rzeczywistym, podczas trwania procesu i wyznaczenie profilu temperatury w różnych obszarach formy wtryskowej. Sporządzono też termogramy wpodczerwieni i profile rozkładu temperatury gniazda formy oraz wypraski.
Słowa kluczowe: polimer termoplastyczny, formowanie wtryskowe, sterowanie procesem, temperatura formy, kamera termowizyjna
e-mail: postawa@ipp.pcz.pl
P. Postawa, T. Stachowiak, D. Grzesiczak (1.44 MB)
Monitorowanie temperatury w procesie wtryskiwania tworzywa do formy z wieloma kanałami chłodzącymi (j. ang.)