English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Kacprzyńska-Gołacka, A. Kowalik-Klimczak, J. Skowroński, P. Rajewska, P. Wieciński, J. Smolik


Możliwości wykorzystania plazmowych technik inżynierii powierzchni do modyfikacji membran polimerowych
Polimery 2018, nr 5, 353

DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.5.4

Streszczenie
Oceniano możliwości wykorzystania plazmy niskotemperaturowej doaktywowania warstwy wierzchniej membran polimerowych oraz deponowania na nichultracienkich warstw metalicznych. Stwierdzono, że za pomocą takich technik inżynierii powierzchni możliwa jest skuteczna modyfikacja właściwości funkcjonalnych membran polimerowych, istotnychw zastosowaniach do wysokoefektywnego oczyszczania wód i ścieków.
Słowa kluczowe: membranypolimerowe, plazma niskotemperaturowa, właściwości funkcjonalne
e-mail: joanna.kacprzynska-golacka@itee.radom.pl
J. Kacprzyńska-Gołacka, A. Kowalik-Klimczak, J. Skowroński, P. Rajewska, P. Wieciński, J. Smolik (710.4 KB)
Możliwości wykorzystania plazmowych technik inżynierii powierzchni do modyfikacji membran polimerowych