English version
Drukuj

Nabór na stanowisko PRACOWNIK TECHNICZNY

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ

IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO

W WARSZAWIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIK TECHNICZNY


MIEJSCE PRACY:
WARSZAWA

WYMIAR PRACY: PEŁNY ETAT

LICZBA WAKATÓW: 1

WYMAGANIA:

  • uprawnienia do spawania metodą TIG (141),
  • udokumentowane doświadczenie w pracy na stanowisku spawacza,
  • wykształcenie minimum zawodowe/branżowe,
  • mile widziane uprawnienia SEP G2 i G3,
  • umiejętność pracy w zespole.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Udział w pracach realizowanych przez pracowników Zespołu Utrzymania Ruchu i Infrastruktury Technicznej przy bieżących konserwacjach i naprawach sieci wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej i gazowej oraz armatury sanitarnej na terenie Łukasiewicz – IChP.

ZAPEWNIAMY:

  • Zatrudnienie na umowę o pracę;
  • Wynagrodzenie zgodne z tabelą zaszeregowań obowiązującą w Łukasiewicz - IChP;
  • Pracowniczy Program Emerytalny oraz ubezpieczenie na życie (po roku pracy w IChP);
  • Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy;

Prosimy o przesłanie CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. oochronie danych osobowych oraz danymi kontaktowymi pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@ichp.pl w terminie do dnia 3 kwietnia 2020 r. Dokumenty można też składać osobiście w siedzibie Instytutu, przy ul. Rydygiera 8 w Warszawie, w Dziale Zarządzania Personelem bud. 24, pok. 403, IV p., w godz. 9:00-15:00

O wyniku rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.


Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000056011, NIP 525-000-79-39, REGON 000045161. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Dane nie będą podlegały profilowaniu.