English version
Drukuj

Nabór na stanowisko głównego specjalisty inżynieryjno-technicznego

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ

IM. PROF. I. MOŚCICKIEGO W WARSZAWIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

GŁÓWNY SPECJALISTA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY


Miejsce pracy:
Warszawa

Wymiar pracy: pełny etat

Liczba wakatów: 1

Wymagania kwalifikacyjne:

 • stopień naukowy doktora nauk chemicznych, technicznych lub farmaceutycznych.
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych (mile widziane doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu) w zakresie inżynierii chemicznej, nauk chemicznych, farmaceutycznych lub pokrewnych;
 • doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji projektowej i technologicznej;
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczo-technicznymi;
 • mile widziana znajomość zasad projektowania i obsługi instalacji badawczych, w tym pilotowych, demonstracyjnych oraz dorobek naukowo-badawczy;
 • dobra znajomość języka angielskiego (lub innego języka obcego).

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie prac laboratoryjnych.
 • Uczestnictwo w projektach badawczych.
 • Prowadzenie doświadczeń, opracowywanie wyników badań oraz sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych badań.
 • Przygotowywanie ofert i wniosków na prace badawcze.
 • Nadzór nad przydzielonym sprzętem badawczym.

Zapewniamy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Wynagrodzenie zgodne z tabelą zaszeregowań obowiązującą w IChP;
 • Badania profilaktyczne, pracowniczy program emerytalny oraz ubezpieczenie na życie (po roku pracy w IChP), dofinansowanie wypoczynku we własnym zakresie, możliwość dofinansowania nauki, legitymacje ulgowe PKP dla osób dojeżdżających;
 • Możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w różnych formach szkoleń, warsztatów, wykładów itd.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata

1) Życiorys zawodowy wraz z danymi kontaktowymi i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

2) Opis osiągnięć w działalności naukowo-badawczej,

3) Inne materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w rekrutacji.

Miejsce i termin składania dokumentów

Dokumenty można składać osobiście w Instytucie Chemii Przemysłowej, przy ul. Rydygiera 8 w Warszawie, w Dziale Zarządzania Personelem, bud. 24, pok. 403, IV p., w godz. 9:00-15:00, lub mailem na adres: rekrutacja@ichp.pl do 11 października 2019 r. O wyniku rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, drogą elektroniczną lub listową na adres podany w dokumentacji przedłożonej do konkursu.

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000056011, NIP 525-000-79-39, REGON 000045161. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Dane nie będą podlegały profilowaniu.