English version
Drukuj

Nabór na stanowisko pracownika ochrony

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ

IM.PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W WARSZAWIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

PRACOWNIK OCHRONY


MIEJSCE PRACY:
WARSZAWA

WYMIAR PRACY: PEŁNY ETAT

LICZBA WAKATÓW: 1

WYMAGANIA:

 • Udokumentowane doświadczenie w ochronie osób i mienia;
 • Znajomość zagadnień i przepisów w zakresie ochrony osób i mienia;
 • Doświadczenie w obsłudze CCTV i systemów alarmowych;
 • Dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Odporność na stres;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Zaangażowanie w realizację zadań.


Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Prowadzenie obserwacji monitoringu oraz technicznych i elektronicznych systemów zabezpieczenia obiektu;
 • Przeprowadzanie okresowych obchodów dostępnych powierzchni obiektu dokonując oceny stanu zabezpieczenia przeciwwłamaniowego i przeciwpożarowego;
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną obiektu;
 • Wydawanie kluczy do pomieszczeń osobom uprawnionym;
 • Kontrolowanie ruchu osobowo-materiałowego;
 • Kontrolowanie zgodności plomb zakładanych na kasety z kluczami;
 • Prowadzenie obserwacji pojazdów wjeżdżających/wyjeżdżających z terenu Instytutu;
 • Obsługę systemu parkingowego, znajomość obsługi urządzeń TV przemysłowej i alarmowej.


ZAPEWNIAMY:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Wynagrodzenie zgodne z tabelą zaszeregowań obowiązującą w IChP;
 • Pracowniczy Program Emerytalny oraz ubezpieczenie na życie (po roku pracy w IChP);
 • Dofinansowanie wypoczynku we własnym zakresie.


Prosimy o przesłanie CV z oświadczeniem
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz danymi kontaktowymi pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@ichp.pl w terminie do dnia 20 marca 2020 r. Dokumenty można też składać osobiście w siedzibie Instytutu, przy ul Rydygiera 8 w Warszawie, w Dziale Zarządzania Personelem bud. 24, pok. 403, IV p., w godz.9:00-15:00

O wyniku rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000056011, NIP 525-000-79-39,REGON 000045161. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Dane nie będą podlegały profilowaniu.