English version
Drukuj

Nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Dziale Admistracyjno-Technicznym

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. I. MOŚCICKIEGO W WARSZAWIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

SAMODZIELNY REFERENT W DZIALE ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYM


MIEJSCE PRACY:
WARSZAWA

WYMIAR PRACY: PEŁNY ETAT


WYMAGANIA:

 • Wykształcenie średnie;
 • Dobra znajomość programów pakietu MS Office;
 • Umiejętność organizacji i koordynowania działań w przypisanym obszarze;
 • Komunikatywność;
 • Samodzielność w działaniu.
 • Profesjonalizm i zaangażowanie w realizacji zadań.


Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Sporządzanie umów najmu, wniosków do umów, aneksów
 • Wystawianie faktur za wynajem nieruchomości
 • Bieżący kontakt z najemcą
 • Nadzór nad dokumentami firmowymi z którymi pracownik ma styczność, oraz ich odpowiednie zabezpieczenie
 • Bieżące rozliczanie opłat wg dyspozycji Dyrekcji
 • Pomoc w interweniowaniu w nagłych awariach i zdarzeniach
 • Kontrola i aktualizacja wynajmowanej powierzchni
 • Gromadzenie dokumentacji związanej z użytkowaniem nieruchomości

 • Nadzór nad obiegiem dokumentacji.

 • Kontakt z podmiotami zewnętrznymi.

 • Bieżącą współpracę z innymi Zespołami/Zakładami IChP.


ZAPEWNIAMY:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Wynagrodzenie zgodne z tabelą zaszeregowań obowiązującą w IChP;
 • Badania profilaktyczne, pracowniczy program emerytalny oraz ubezpieczenie na życie (po roku pracy w IChP), dofinansowanie wypoczynku we własnym zakresie, możliwość dofinansowania nauki, legitymacje ulgowe PKP dla osób dojeżdżających;
 • Możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w różnych formach szkoleń, warsztatów, wykładów itd.Prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@ichp.pl w terminie do dnia 23 czerwca 2019 r. Dokumenty można też składać osobiście w Instytucie Chemii Przemysłowej, przy ul. Rydygiera 8 w Warszawie, w Dziale Zarządzania Personelem bud. 24, pok. 403, IV p., w godz. 9:00-15:00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 568 23 74.

O wyniku rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub listową na adres podany w dokumentacji przedłożonej do konkursu.


Administratorem danych osobowych jest Instytut Chemii Przemysłowej z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000056011, NIP 525-000-79-39, REGON 000045161. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Dane nie będą podlegały profilowaniu.