English version
Drukuj

Nabór na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie

ogłasza nabór na stanowisko

SPECJALISTA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY


Miejsce pracy:
Warszawa

Wymiar pracy: pełny etat

Wymagania kwalifikacyjne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskiez zakresu nauk chemicznych, mile widziana specjalizacja w elektrochemii.
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
 • Umiejętność wykonywania badań fizykochemicznych i interpretacji wyników badań.
 • Dobra znajomość chemii analitycznej.
 • Predyspozycje potrzebne do realizowania zadań technicznych.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Umiejętność pracy w zespole.


Zakres obowiązków:

 • Udział w pracach laboratoryjnych.
 • Uczestnictwo w projektach badawczych.
 • Nadzór nad przydzielonym sprzętem badawczym.
 • Prowadzenie doświadczeń, opracowywanie wyników oraz sprawozdań z przeprowadzonych badań.


Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu.
 2. Życiorys zawodowy wraz z danymi kontaktowymi i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie zprzepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 3. Spis publikacji i osiągnięć w działalności naukowo-badawczej,
 4. Inne materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w rekrutacji.


Miejsce i termin składania dokumentów

Dokumenty należy składać w Instytucie Chemii Przemysłowej, przy ul. Rydygiera 8 w Warszawie, w sekretariacie Z-cy Dyrektora ds. Badawczych, bud. 24, pok. 409, IVp., w godz. 9:00-15:00, lub pocztą w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

O wyniku rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub listową na adres podany w dokumentacji przedłożonej do konkursu.


Administratorem danych osobowych jest Instytut Chemii Przemysłowej z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000056011, NIP 525-000-79-39, REGON 000045161. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Dane nie będą podlegały profilowaniu.