English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Chełminiak, M. Ziegler-Borowska, H. Kaczmarek

Nanocząstki magnetytu pokryte polimerami do zastosowań biomedycznych.

Cz. I. Otrzymywanie nanocząstek Fe3O4 z powłokami z polisacharydów

Polimery 2015, nr 1, 12


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.012

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literatury z ostatnich lat dotyczącej nanocząstek magnetycznych powlekanych różnymi polimerami, wykorzystywanych w wielu dziedzinach, głównie w biologii i medycynie. Przedstawiono metody otrzymywania Fe3O4 w postaci nanocząstek, modyfikacje ich powierzchni za pomocą polisacharydów (chitozan, dekstran), właściwości oraz różne zastosowania takich układów.


Słowa kluczowe: synteza nanocząstek magnetytu, modyfikacja powierzchni nanocząstek, chitozan, dekstran, zastosowania nanocząstek magnetycznych


e-mail: halina@chem.umk.pl

D. Chełminiak, M. Ziegler-Borowska, H. Kaczmarek (362.2 KB)
Nanocząstki magnetytu pokryte polimerami do zastosowań biomedycznych. Cz. I. Otrzymywanie nanocząstek Fe3O4 z powłokami z polisacharydów