English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Hybiak, J. Garbarczyk

Nanocząstki srebra w izotaktycznym polipropylenie (iPP).

Cz. I. Nanocząstki srebra jako metaliczne nukleanty formy b-iPP (j. ang.)

Polimery 2014, nr 7-8, 585


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.585

Streszczenie

Nanokompozyty zawierające 0,1, 0,2, 0,4 oraz 0,6 % mas. nanocząstek srebra (nAg) w matrycy izotaktycznego polipropylenu (iPP) otrzymano w procesie wytłaczania za pomocą wytłaczarki jednoślimakowej. Próbki poddano rekrystalizacji w warunkach izotermicznych, w temp. 50, 75, 100, 125, 130 i 135 °C oraz rekrystalizacji nieizotermicznej. Wymiary cząstek srebra rozproszonych w matrycy iPP określano metodą spektrometrii UV/VIS. Wpływ nanocząstek srebra na formowanie struktury nadcząsteczkowej izotaktycznego polipropylenu oceniano techniką szerokokątowej dyfrakcji promieni rentgenowskich (WAXS) oraz różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Badania wykazały, że dodane cząstki Ag przyczyniają się do powstawania formy b w matrycy iPP. Względna zawartość tej polimorficznej odmiany w matrycy iPP zależy od stężenia nanocząstek srebra w rekrystalizowanym nanokompozycie oraz warunków termicznych procesu rekrystalizacji.


Słowa kluczowe: izotaktyczny polipropylen, nanocząstki srebra, polimorfizm

e-mail: jozef.garbarczyk@put.poznan.pl

D. Hybiak, J. Garbarczyk (362.2 KB)
Nanocząstki srebra w izotaktycznym polipropylenie (iPP). Cz. I. Nanocząstki srebra jako metaliczne nukleanty formy B-iPP (j. ang.)