English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Hybiak, S. Chmielewska, J. Garbarczyk

Nanocząstki srebra w izotaktycznym polipropylenie.
Cz. II. Modelowanie ułożenia łańcuchów polipropylenu na powierzchni nanocząstek srebra (j. ang.)

Polimery 2015, nr 11-12, 700


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.700

Streszczenie

W celu wyjaśnienia mechanizmu tworzenia się formy β izotaktycznego polipropylenu (iPP) na powierzchni nanocząstek srebra (nAg) wykorzystano modelowanie molekularne (MM). Wykonano optymalizacje geometryczne układów iPP z nAg przy użyciu pola siłowego MM+ w próżni. Stwierdzono, że ustawienie grup metylowych w płaszczyźnie kontaktu (110) ujawnia boczne upakowanie helis z okresowością α ≈ 19 Å. Jest to cecha charakterystyczna dla upakowania helis w formie β iPP. Wyniki obliczeń ładunków cząstkowych przy użyciu potencjału hybrydowego BLYP wskazują na możliwość występowania oddziaływań elektrostatycznych między wodorami z grup metylowych łańcuchów iPP iatomami srebra leżącymi na krawędziach komórki elementarnej. Analiza optymalizowanych układów potwierdziła, że oddziaływanie atomów srebra z makrocząsteczką iPP może się przyczyniać do tworzenia polimorficznej formy β na drodze mechanizmu epitaksjalnego.
Słowa kluczowe: polimorfizm, epitaksja, modelowanie molekularne
e-mail: daniel.j.hybiak@doctorate.put.poznan.pl
D. Hybiak, S. Chmielewska, J. Garbarczyk (1.28 MB)
Nanocząstki srebra w izotaktycznym polipropylenie. Cz. II. Modelowanie ułożenia łańcuchów polipropylenu na powierzchni nanocząstek srebra (j. ang.)