English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Szafraniec, J. Odrobińska, D. Lachowicz, G. Kania, S. Zapotoczny

Nanokapsuły typu rdzeń-otoczka na bazie chitozanu (j.ang.)

Polimery 2017, nr 7-8, 509


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.509

Streszczenie
Do przygotowania nanokapsuł na ciekłych rdzeniach stabilizowanych bez użycia małocząsteczkowych surfaktantów użyto N-dodecylowej pochodnej zmodyfikowanego kationowo chitozanu. Kapsuły otrzymano w procesie wspomaganej ultradźwiękami bezpośredniej emulsyfikacji fazy wodnej zawierającej modyfikowany polisacharyd oraz kwas oleinowy. Powstawanie sferycznych kapsuł potwierdzono za pomocą skaningowej oraz transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Obrazowanie z użyciem mikroskopii konfokalnej posłużyło natomiast do zbadania zdolności do enkapsulacji hydrofobowych barwników w rdzeniach chitozanowych nanokapsuł. Stosując technikę dynamicznego rozpraszania światła wyznaczono fizykochemiczne parametry nanoemulsji oraz stwierdzono powstawanie wielowarstwowych otoczek. Przeprowadzone badania dowiodły, że zastosowanie hydrofobowo zmodyfikowanej kationowej pochodnej chitozanu pozwala na uzyskanie stabilnych w czasie emulsji typu olej w wodzie. Wykazany brak toksyczności układów w warunkach in vivo pozwala na ich zastosowanie do celów biomedycznych.
Słowa kluczowe: chitozan, nanokapsuły typu rdzeń-otoczka, nanozbiorniki, polimery amfifilowe, enkapsulacja
e-mail: szafrani@chemia.uj.edu.pl; zapotocz@chemia.uj.edu.pl
J. Szafraniec, J. Odrobińska, D. Lachowicz, G. Kania, S. Zapotoczny (833.1 KB)
Nanokapsuły typu rdzeń-otoczka na bazie chitozanu (j.ang.)