English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Rybiński, G. Janowska

Palność oraz inne właściwości materiałów i nanomateriałów elastomerowych.

Cz. II. Nanokompozyty elastomerowe z attapulgitem, nanokrzemionką,

nanowłóknami, nanorurkami węglowymi

Polimery 2013, nr 7-8, 533


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.533

Streszczenie

Praca stanowi kontynuację przeglądu literaturowego dotyczącego stabilności termicznej, palności oraz właściwości mechanicznych nanokompozytów elastomerowych z udziałem: glinki montmorylonitowej, nanorurek halloizytu, attapulgitu, nanokrzemionki, a także nanorurek oraz nanowłókien węglowych. Mechanizm degradacji i rozkładu termicznego nanokompozytów elastomerowych rozpatrywano z punktu widzenia: rodzaju nanododatku oraz jego ilości, struktury powstającej podczas spalania warstwy węglowej, barierowości nanocząstek, a także oddziaływań pomiędzy określonym nanododatkiem a reaktywnymi grupami w elastomerze.


Słowa kluczowe: elastomery, właściwości termiczne, właściwości mechaniczne, palność, zagrożenie pożarowe, attapulgit, nanokrzemionka, nanowłókna węglowe, nanorurki węglowe
e-mail: przemyslaw.rybinski@ujk.edu.pl
P. Rybiński, G. Janowska (1.18 MB)
Palność oraz inne właściwości materiałów i nanomateriałów elastomerowych. Cz. II. Nanokompozyty elastomerowe z attapulgitem, nanokrzemionką, nanowłóknami, nanorurkami węglowymi