English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Molenda, J. Świder, M. Świętosławski, A. Kochanowski

Nanokompozyty elektrodowe Li-ion z samoorganizującymi się
przewodzącymi warstwami węglowymi (j.ang.)

Polimery 2017, nr 7-8, 532


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.532

Streszczenie
Na podstawie opracowanej i opatentowanej technologii otrzymano nanokompozyty elektrodowe Li-ion. Nieskomplikowany i niedrogi proces wytwarzania przewodzących warstw węglowych (CCL) polegał na depozycji w środowisku wodnym prekursora węglowego na powierzchni ziaren materiału aktywnego, a następnie na kontrolowanej jego pirolizie. Otrzymane powłoki węglowe z hydrofilowych polimerów w istotnym stopniu polepszają właściwości elektryczne i termiczne kompozytów elektrodowych, a jednocześnie zapewniają kanały transportu (dyfuzji) jonów litu przez powłokę węglową. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia pełne wykorzystanie korzystnych właściwości materiału aktywnego i poprawia ogólne parametry pracy ogniw litowo-jonowych.
Słowa kluczowe: akumulatory Li-ion, nanokompozyty, powłoki węglowe, przewodzące warstwy węglowe, polimery hydrofilowe
e-mail: molendam@chemia.uj.edu.pl
M. Molenda, J. Świder, M. Świętosławski, A. Kochanowski (965.4 KB)
Nanokompozyty elektrodowe Li-ion z samoorganizującymi się przewodzącymi warstwami węglowymi (j.ang.)