English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H. Vahabi, R. Sonnier, B. Otazaghine, G. Le Saout, J. M. Lopez-Cuesta

Nanokompozyty na bazie mieszaniny polipropylen/poliamid 6 z udziałem trzech różnych nanoglinek: stabilność termiczna i ognioodporność (j. ang.)

Polimery 2013, nr 5, 350


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.350

Streszczenie

Badano wpływ różnych warstwowych krzemianów: sepiolitu (struktura iglasta), haloizytu (struktura nanorurek) i organicznie modyfikowanego montmorylonitu (struktura płytkowa), użytych w układzie z fosforowymi uniepalniaczami [poli(fosforanem amonu) (APP) lub dietylofosfiną glinu (OP)] na właściwości termiczne i ognioodporność kompatybilizowanej mieszaniny polimerów PP/PA 6. Degradację termiczną oraz odporność na ogień oceniano metodą TGA, za pomocą kalorymetru stożkowego a także mikrokalorymetru pirolizy i spalania (PCFC). Morfologię nanokompozytów oraz strukturę powstałej pozostałości po testach kalorymetrycznych badano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Zastosowanie układu sepiolit/APP prowadzi do utworzenia na powierzchni próbki największej ilości barierowej, zwęglonej pozostałości, dodatkowo wzmocnionej włóknami sepiolitowymi, co umożliwia najlepszą ochronę przed ogniem otrzymanego nanokompozytu. Większa spoistość tej pozostałości niż uzyskanej w przypadku stosowania układu montmorylonit/APP skłania do większego zainteresowania glinką sepiolitową, mimo iż sam montmorylonit, użyty jako napełniacz PP/PA 6 jest skuteczniejszym środkiem uniepalniającym.


Słowa kluczowe: napełniacz mineralny, nanokompozyt, haloizyt, sepiolit, opóźniacz palenia

e-mail: Jose-Marie.Lopez-Cuesta@mines-ales.fr

H. Vahabi, R. Sonnier, B. Otazaghine, G. Le Saout, J. M. Lopez-Cuesta (1.2 MB)
Nanokompozyty na bazie mieszaniny polipropylen/poliamid 6 z udziałem trzech różnych nanoglinek: stabilność termiczna i ognioodporność (j. ang.)