English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Wojciechowska, Z. Foltynowicz, M. Nowicki

Nanokompozyty na bazie octanomaślanu celulozy otrzymane metodą zol-żel (j. ang.)

Polimery 2013, nr 7-8, 543


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.543

Streszczenie

Metodą zol-żel otrzymano nowe nanokompozyty na bazie modyfikowanego octanomaślanu celulozy (MCAB). Fazę nieorganiczną wprowadzano do matrycy polimeru na drodze reakcji hydrolizy i kondensacji, jako prekursor stosując tetraetoksysilan (TEOS), w środowisku kwaśnym. Przebieg reakcji modyfikacji CAB kontrolowano wykorzystując spektroskopię w podczerwieni (IR). Do charakterystyki otrzymanych materiałów stosowano analizę IR oraz magnetyczny rezonans jądrowy ciał stałych 29Si NMR. Morfologię próbek określono przy użyciu mikroskopu sił atomowych (AFM). Uzyskane nanokompozyty wykazują lepsze parametry mechaniczne niż niemodyfikowany polimer.


Słowa kluczowe: nanokompozyty, octanomaślan celulozy, zol-żel
e-mail: p.wojciechowska@ue.poznan.pl

P. Wojciechowska, Z. Foltynowicz, M. Nowicki (597 KB)
Nanokompozyty na bazie octanomaślanu celulozy otrzymane metodą zol-żel (j. ang.)