English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Zielecka, R. Jeziórska, E. Bujnowska, B. Kępska, M. Wenda

Nanonapełniacze krzemionkowe z trwale wbudowanym w strukturę nanosrebrem

lub nanomiedzią wytwarzane metodą zol-żel

Polimery 2012, nr 3, 177


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.177

Streszczenie

Metodą zol-żel otrzymano nanokrzemionkę o budowie sferycznej, zawierającą immobilizowane nanocząstki srebra lub miedzi. Przeprowadzono optymalizację parametrów procesu badając wpływ na właściwości otrzymywanej nanokrzemionki stosowania zawrotu rozpuszczalników, użycia, zamiast destylowanego, technicznego TEOS oraz wykorzystania izopropanolu lub butanolu zamiast etanolu. Oceniono także zależność ilości, osadzonej na powierzchni nanocząstek krzemionki, miedzi od budowy chemicznej promotora adhezji. Metodą absorpcyjnej spektroskopii atomowej oznaczono zawartość miedzi lub srebra w nanokrzemionce. Metodą dyfrakcji rentgenowskiej potwierdzono obecność metalicznego srebra lub miedzi oraz śladową obecność AgO powstałego prawdopodobnie w procesie naturalnego utleniania tlenem z powietrza.


Słowa kluczowe: nanokrzemionka, nanonapełniacze, nanomiedź, nanosrebro


e-mail: maria.zielecka@ichp.pl

M. Zielecka, R. Jeziórska, E. Bujnowska, B. Kępska, M. Wenda (556.3 KB)
Nanonapełniacze krzemionkowe z trwale wbudowanym w strukturę nanosrebrem lub nanomiedzią wytwarzane metodą zol-żel