English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Szpilska, K. Czaja, S. Kudła

Nanorurki haloizytowe jako napełniacze poliolefin (j. ang.)

Polimery 2015, nr 6, 359


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.359


Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd najnowszej literatury dotyczącej nanokompozytów poliolefinowych napełnianych nanorurkami haloizytowymi (HNT). Omówiono wpływ dodatku HNT na osnowę poliolefinową, ze szczególnym uwzględnieniem morfologii oraz właściwości mechanicznych nanokompozytów poliolefina/HNT. Modyfikowane HNT wykazywały wysoki stopień rozproszenia w osnowie poliolefinowej, dzięki czemu powodowały poprawę właściwości mechanicznych poliolefinowych nanokompozytów napełnianych nanorurkami haloizytowymi. Połączenie korzystnych właściwości poliolefin, ekonomicznych metod ich przetwórstwa oraz unikatowych właściwości HNT pozwoli na szersze rozpowszechnienie nanokompozytów wytworzonych z ich udziałem.


Słowa kluczowe: nanorurki haloizytowe, modyfikacja glinokrzemianów, nanokompozyty poliolefinowe
e-mail: szpilska.k@icso.com.pl

K. Szpilska, K. Czaja, S. Kudła (1.41 MB)
Nanorurki haloizytowe jako napełniacze poliolefin (j. ang.)