English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Janiszewska

Naturalne peptydy przeciwdrobnoustrojowe w zastosowaniach biomedycznych

Polimery 2014, nr 10, 699


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.699

Streszczenie

Artykuł stanowi obszerny przegląd literaturowy, uwzględniający prace własne, dotyczący peptydów przeciwdrobnoustrojowych (AMP). AMP są ważnym elementem układu odpornościowego organizmów zwierzęcych i roślinnych. Wykazują szerokie spektrum działania biobójczego wobec bakterii, grzybów, wirusów i pasożytów. Przedstawiono metody klasyfikacji peptydów AMP oraz mechanizmy ich działania. W ciągu ostatnich lat liczne peptydy AMP oraz ich analogi są poddawane badaniom klinicznym. W pracy szczególną uwagę poświęcono aktywności przeciwdrobnoustrojowej dendrymerów peptydowych i ich potencjalnemu wykorzystaniu w medycynie.


Słowa kluczowe: peptydy przeciwdrobnoustrojowe, antybiotyki naturalne, dendrymery peptydowe, mechanizmy działania biobójczego
e-mail: Jolanta.Janiszewska@ichp.pl

J. Janiszewska (126.3 KB)
Naturalne peptydy przeciwdrobnoustrojowe w zastosowaniach biomedycznych