English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Barczewski

Niestabilności przepływu stopionych tworzyw polimerowych w trakcie wytłaczania.

Cz. I. Podział i charakterystyka niestabilności przepływu

Polimery 2015, nr 10, 612


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.612

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literatury obejmującej zagadnienia związane z powstawaniem niestabilności przepływu stopionych polimerów podczas wytłaczania. Omówiono rodzaje niestabilności występujące w trakcie przepływu laminarnego stopionych polimerów termoplastycznych oraz opisano przyczyny ich powstawania.
Słowa kluczowe: niestabilności przepływu, wytłaczanie, polietylen
e-mail: mateusz.barczewski@put.poznan.pl
M. Barczewski (523.7 KB)
Niestabilności przepływu stopionych tworzyw polimerowych w trakcie wytłaczania. Cz. I. Podział i charakterystyka niestabilności przepływu