English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Kania, J. Lubczak

Nowa metoda syntezy oligoeteroli z pierścieniem pirymidynowym z zastosowaniem

kwasu barbiturowego i glicydolu (j. ang.)

Polimery 2014, nr 11/12, 851


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.851

Streszczenie

Do syntezy oligoeteroli przeznaczonych do otrzymywania termoodpornych polimerów w reakcjach hydroksyalkilowania nadmiarem oksiranów [tlenku etylenu (EO), tlenku propylenu (PO)] lub węglanów alkilenowych nie może być stosowany kwas barbiturowy (BA), ponieważ związki alkilujące katalizują reakcje jego tautomeryzacji do formy trienolowej, która jest nierozpuszczalna we wspomnianych czynnikach hydroksyalkilujących i nie reaguje z nimi. Trudności te wyeliminowano dzięki zastosowaniu w reakcji glicydolu (GL), który umożliwia otrzymywanie hydroksyalkilowych pochodnych BA o zwiększonej funkcyjności, w porównaniu z wyjściowym kwasem. Opracowana metoda nie wymaga używania toksycznych rozpuszczalników, ponieważ otrzymane pochodne rozpuszczają się w oksiranach i węglanach alkilenowych [węglan etylenu (EC) lub węglan propylenu (PC)] oraz reagują bezpośrednio z nimi dzięki czemu otrzymuje się oligoeterole o zwiększonej termoodporności.


Słowa kluczowe: kwas barbiturowy, glicydol, oligoeterole, struktura, właściwości


e-mail: jml@prz.edu.pl

E. Kania, J. Lubczak (89.1 KB)
Nowa metoda syntezy oligoeteroli z pierścieniem pirymidynowym z zastosowaniem kwasu barbiturowego i glicydolu (j. ang.)