English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Jaszcz, J. Łukaszczyk, M. Śmiga-Matuszowicz

Nowe biodegradowalne polimery biomedyczne na bazie kwasu bursztynowego

Polimery 2013, nr 9, 670


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.670

Streszczenie

W niniejszym przeglądzie literaturowym (41 poz. lit.), przedstawiono nowe funkcjonalne poliestry i poli(estro-bezwodniki) otrzymywane na bazie kwasu bursztynowego. Opisano właściwości poli(bursztynianu 3-alliloksy-1,2-propylenu), możliwości jego wykorzystania jako składnika biodegradowalnych cementów kostnych oraz metody utleniania grup allilowych w łańcuchach bocznych do innych grup funkcyjnych, w tym epoksydowych, umożliwiających wykorzystanie uzyskanych żywic poliestrowo-epoksydowych do formowania biodegradowalnych implantów kości. Przedstawiono rozwiązania dotyczące syntezy poli(estro-bezwodników) opartych na oligo(bursztynianie 3-alliloksy-1,2-propylenu). W celu wytworzenia polimerów o zróżnicowanych właściwościach stosowano różne alifatyczne kwasy dikarboksylowe. Omówiono również możliwości konstruowania z wybranych poli(estro-bezwodników), układów polimer-lek w postaci mikrosfer. Otrzymane mikrosfery o strukturze porowatej mogą być wykorzystane w systemach kontrolowanego uwalniania leków dostarczanych do organizmu na drodze inhalacji.


Słowa kluczowe: kwas bursztynowy, funkcjonalne poliestry, poli(estro-bezwodniki), biodegradowalne cementy kostne, mikrosfery
e-mail: Katarzyna.Jaszcz@polsl.pl
K. Jaszcz, J. Łukaszczyk, M. Śmiga-Matuszowicz (249.5 KB)
Nowe biodegradowalne polimery biomedyczne na bazie kwasu bursztynowego