English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Steller

Nowe modele cieczy lepkich oparte na równaniu Carreau

Polimery 2013, nr 11-12, 913


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.913

Streszczenie

Przedstawiono kilka nowych modeli cieczy lepkich, stanowiących modyfikacje lub rozszerzenia modelu Carreau, opisujących krzywe lepkości jako funkcje szybkości ścinania w obszarze przejściowym między zakresem newtonowskim i potęgowym. Modele dopasowano do opisu lepkości jako funkcji naprężenia ścinającego i uogólniono do opisu bardziej złożonego zachowania, np. pseudoplastyczno-dylatantnego.


Słowa kluczowe: ciecze nienewtonowskie, lepkość dynamiczna, modele reologiczne


e-mail: ryszard.steller@pwr.wroc.pl

R. Steller (150 KB)
Nowe modele cieczy lepkich oparte na równaniu Carreau