English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Rościszewski, J. Sołtysiak, M. Łubkowska, Z. Walkowiak

Nowe reaktywne żywice silikonowe

Polimery 2016, nr 1, 3


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.003

Streszczenie

Opisano syntezę nowych odmian reaktywnych żywic silikonowych zawierających podstawniki winylowe i metakryloksypropylowe, sieciujących bardzo szybko (w ciągu kilkudziesięciu sekund) w temp. 100—150 °C w reakcji polimeryzacji z udziałem inicjatorów nadtlenkowych. Roztwory otrzymanych ciekłych żywic i ich mieszaniny z różnymi monomerami oraz polimerami organicznymi i krzemoorganicznymi, zdolnymi do polimeryzacji, mogą być wykorzystywane jako materiały powłokowe, spoiwa lub modyfikatory polimerów.
Słowa kluczowe: silikony, reaktywne żywice silikonowe, polimery krzemoorganiczne, materiały powłokowe, lepiszcza, modyfikatory
e-mail: pawel@rosciszewski.pl
P. Rościszewski, J. Sołtysiak, M. Łubkowska, Z. Walkowiak (655.8 KB)
Nowe reaktywne żywice silikonowe