English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Paciorek-Sadowska, B. Czupryński, M. Borowicz, J. Liszkowska

Nowe tworzywa poliuretanowe z udziałem bionapełniacza

Polimery 2015, nr 9, 586


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.586

Streszczenie

Otrzymano nowe materiały poliuretanowe modyfikowane dodatkiem makuchów rzepakowych — produktu ubocznego przemysłu olejarskiego. Z udziałem 5—25 % mas. rozdrobnionych makuchów wytworzono sztywne pianki poli(uretanowo-izocyjanurowe) (PUR-PIR). Zbadano ich właściwości mechaniczne, termiczne oraz palność. Uzyskane pianki charakteryzują się mniejszą kruchością, palnością i mniejszym współczynnikiem przewodzenia ciepła niż pianka referencyjna, wytworzona wg tej samej receptury, ale bez bionapełniacza.
Słowa kluczowe: sztywne pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowe, napełniacz, właściwości poliuretanów, bionapełniacz
e-mail: sadowska@ukw.edu.pl
J. Paciorek-Sadowska, B. Czupryński, M. Borowicz, J. Liszkowska (505 KB)
Nowe tworzywa poliuretanowe z udziałem bionapełniacza