English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Paciorek-Sadowska, M. Borowicz, B. Czupryński, J. Liszkowska

Nowy biopoliol na bazie oleju z gorczycy białej (Sinapis alba) jako alternatywny surowiec
dla przemysłu poliuretanowego

Polimery 2018, nr 10, 694


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.10.5

Streszczenie

Opracowano nowy surowiec poliolowy na bazie surowego oleju z gorczycy białej oraz 2,2’-tiodietanolu (schemat A i B).Oceniane: liczba hydroksylowa, liczba kwasowa, zawartość wody, gęstość i lepkość wskazują, że otrzymany biopoliol może być alternatywą dla petrochemicznych surowców poliolowych. Analiza spektroskopowa (FT-IR, 1H NMR i 13C NMR) potwierdziła oczekiwaną budowę chemiczną wytworzonego poliolu, w tym obecność w łańcuchach aktywnych grup OH.


Słowa kluczowe: biopoliol, gorczyca biała, poliuretany, surowce
J. Paciorek-Sadowska, M. Borowicz, B. Czupryński, J. Liszkowska (517.7 KB)
Nowy biopoliol na bazie oleju z gorczycy białej (Sinapis alba) jako alternatywny surowiec dla przemysłu poliuretanowego